Proiect Erasmus+ KA226 “MYSS – My Smart School” A treia întâlnire transnațională de proiect 19-20 Mai 2022 – Catania, Italia.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

A 3-a întâlnire transnațională de proiect a proiectului Erasmus+ „MYSS – My Smart School” a avut loc la Catania pe 19 și 20 mai 2022 și a fost prima întâlnire personală intre parteneri de proiect după încheierea stării de urgență din cauza pandemiei de Covid-19. Partenerii au avut ocazia să-și consolideze părtășia și să simtă o empatie tot mai mare în colaborarea lor pentru succesul proiectului. La întâlnirea, prezidată de VITECO, au participat 8 angajați din toate organizațiile consorțiului, inclusiv Liceo Majorana pentru Italia, Idec și Școala Nikaia pentru Grecia, Cenform și Școala Ciugud pentru România.În cadrul întâlnirii, partenerii au evidențiat rezultatele deja finalizate și următoarele sarcini care urmează a fi finalizate, inclusiv toate termenele aferente, analizând punctele critice ale proiectului MYSS și implementând acțiuni corective, finalizând astfel IO2 și concentrându-se pe IO3 și pe campania de diseminare si de împărtășire rezultatelor. Apoi, au fost analizate rapoartele de calitate ale IO1 și IO2 împreună cu rapoartele celor 3 piloți și ale TPM-urilor anterioare. În această fază, partenerii au analizat punctele critice apărute în timpul activităților pilot și au planificat cele mai relevante ajustări care urmează să fie implementate în platformă și instrumente online.Ultima parte a întâlnirii a fost concentrată pe IO3 („Diaries & Recommendations” – Jurnalele și recomandările profesorilor) și pe campania de diseminare a proiectului. IO3 implică elaborarea unui „Manual” pentru a fi trimis la scoli pentru a colecta experiențele profesorilor în utilizarea platformei digitale și recomandările acestora pentru adoptarea ei cât mai bună. De asemenea, s-a acordat atenție strategiei pe care fiecare partener o va pune în aplicare pentru o campanie de diseminare de succes. În plus, a fost stabilit un plan atent pentru evenimentele viitoare, inclusiv evenimentele „multiplicatoare” (Multiplier events) care vor avea loc în 2023. Aceste evenimente vor fi deosebit de importante pentru a promova rezultatele proiectului la cât mai mulți profesori la toate nivelurile (local, regional, național, și european) și tuturor părților interesate posibile (autorități educaționale, asociații de profesori, stakeholders, ONG-uri etc.).Ultima parte a întâlnirii a avut loc o trecere în revistă a aspectelor administrative și financiare, precum și stabilirea datelor pentru următoarele întâlniri online și în persoană. În plus, la sfarsit toți participanții la întâlnire au primit un certificat de participare. În seara de 19.05, toți partenerii s-au bucurat de o cină plăcută la un restaurant tipic sicilian din Catania, iar în a 20-a dimineață toti parteneri MYSS au făcut un tur de vizitare a orașului și a satelor învecinate de pe litoral, o activitate de teambuilding distractivă-recreativă concepută cu scopul de a consolida partenariatul MYSS si pentru a ne cunoastem cu toti mai bine!