IO3 – Jurnalele și recomandările profesorilor: experiența profesorilor de la Liceo Majorana.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Efectuarea chestionarului referitor la IO3 „Jurnale și recomandări” al MYSS de către cadrele didactice de la Liceul Majorana, care au participat și la simularea platformei MYSS, a permis tuturor profesorilor să realizeze o sinteză critică asupra activității didactice, înainte și după participarea la proiect.

În primul rând, cadrele didactice au putut să perceapă și, în consecință, să evidențieze importanța atitudinii cooperante în rândul colegilor. Acest lucru este la fel de valabil atât în activitățile de studiu-învățare între studenți, cât și în activitatea profesională a cadrelor didactice. În primul context, studenții sunt încurajați să constituie grupuri de studiu cu adevarat sinergice, simulând un mediu (ipotetic) de lucru real („lucru în echipă”); în al doilea context, cadrele didactice sunt încurajate să colaboreze în toate fazele de programare, cu o atenție deosebită la aspectele inovatoare ale predării, aspecte legate atât de utilizarea mediului multimedia versatil, cât și de adoptarea de noi strategii de predare.

În al doilea rând, dar strâns legat de aspectul anterior, cadrele didactice participante au avut ocazia să realizeze o autoevaluare critică a propriilor limite operaționale, în cadrul acțiunii lor profesionale, propunându-se să le depășească, în termeni pozitivi și proactivi. Schimbările din ce în ce mai rapide în procesele intelectuale ale actualelor generații de studenți „milenial” ne obligă să actualizăm continuu conținuturi și strategii, fără a desființa neapărat demersul didactic tradițional, ci revăzând-o în lumina noii dinamici sociale și interpersonale în care adolescenti sunt implicati si de care sunt irezistibil conditionati.

Se știe că creșterea „curiozității” elevului și a stimulului motivațional interior consecvent față de cunoștințele și aptitudinile unei discipline specifice, reprezintă cel mai provocator obiectiv pe care și-l poate propune un profesor. De multe ori, contextele familiale nefavorabile și acțiunea unor distractori de masă puternici (inclusiv „rețelele sociale” în sine) sunt factori puternici care adesea intră în conflict cu acest obiectiv. Cu toate acestea, este probabil (de dorit) ca predarea colaborativă și autoresponsabilă să poată favoriza noi idei motivaționale, cel puțin în parte a elevilor moderni.

În fine, realizarea chestionarului, pentru completarea activităților complexe prevăzute de proiect, a reprezentat un stimulent puternic pentru dezvoltarea unor noi parcursuri didactice, în vederea îmbunătățirii motivației elevilor și eficacității-eficienței acestora în procesele de învățare activă.