Evenimentele multiplicatoare organizate de proiectul MYSS au primit feedback grozav!.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

În timpul proiectului MYSS au fost organizate trei Evenimentele Multiplicatoare în Grecia, Italia și România. Evenimentele au fost un mare succes conform feedback-ului pozitiv colectat din diferitele chestionare ale fiecărui ME.

Participanții la evenimentul care a avut loc în Grecia au găsit proiectul formativ și foarte util pentru carierele lor. Aceștia au exprimat interes în testarea platformei electronice “My Smart School” și au manifestat entuziasm pentru “Handbook – Jurnalele și Recomandările Profesorilor” ca un instrument practic de dezvoltare a carierei. În evenimentul organizat în Italia, profesorii au exprimat că organizarea evenimentului, precum și locul, agenda și durata au fost clare și bine echilibrate. În plus, participanții au demonstrat un interes remarcabil în toate cele trei IO (Jurnalele Profesorilor My Smart School, platforma electronică “My Smart School” și cursurile electronice My Smart School) ale proiectului MYSS. În timpul ultimului eveniment din România, participanții au menționat că vorbitorii au fost înțelegători și că au putut răspunde la toate întrebările lor. În ceea ce privește instrumentele, profesorii au demonstrat un mare entuziasm în cursurile online și, de asemenea, manualul legat de „Jurnalele și Recomandările Profesorilor” a fost recunoscut ca un instrument foarte util pentru carierele lor viitoare.

În general, pe baza feedback-ului colectat, se poate concluziona că toate cele trei Evenimentele Multiplicatoare ale proiectului MYSS au fost un mare succes în îndeplinirea așteptărilor participanților, precum și în rata de satisfacție pentru proiectul în sine.

Aproape fiecare participant a susținut că au dobândit cunoștințe utile și că fiecare instrument ar fi util în carierele lor viitoare. În plus, fiecare profesor a avut dorința de a recomanda rezultatele programului MYSS colegilor lor.