Concluzii si opinii ale profesorilor din regiunea Muntenia Sud participanti la activitatile MYSS IO3.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Participarea cadrelor didactice din Regiunea Muntenia Sud la activitatea IO3 a proiectului MYSS prin realizarea chestionarului informational, pentru completarea activităților complexe prevăzute de proiect a evidentiat faptul ca utilizarea noilor tehnologii în educaţie prin intermediul platformei MYSS, vizează în primul rând acele elemente care conduc la o achiziţie mai bună de cunoştinţe din diverse domenii, la formarea şi dezvoltarea de abilităţi, deprinderi şi capacităţi de gândire specifice disciplinelor şcolare, dar şi transdisciplinare, la modelarea de comportamente şi atitudini cetăţenilor societăţii cunoaşterii. În strânsă legătură cu competenţa digitală, conceptul de e-learning introdus de catre MYSS, acoperă o realitate în expansiune, la intersecţia dintre pedagogie şi dezvoltările tehnologice. Prin MYSS înţelegem, în sens larg, totalitatea situaţiilor educative cu o semnificativă componentă de TIC, care valorifică deplin competenţa digitală în plan didactic. Mai mult, implementarea competenţelor TIC prin platforma MYSS în cadrul disciplinelor didactice are în vedere stimularea şi intensificarea comunicării pe toate palierele (profesor-elev, elev-elev, elev/comunitate/ societate). Profesorii chestionati au ajuns la concluzia ca e-learning-ul promovat prin platforma MYSS, nu doreşte să înlocuiască sistemele educaţionale tradiţionale ci să întărească procesul de învăţare. In general e-lerning a fost adoptat de unităţile de învăţământ ca o alternativă la educaţia tradiţională, ea poate completa activitatea didactică din şcoală, dar nu o poate înlocui, iar acesta este si meningul platformei educationale MYSS. Acest tip de platforme este destinat învățării active din partea elevilor, având în vedere că generațiile actuale sunt obișnuite cu lucrul pe calculator încă de mici. Ca profesori, putem să utilizăm această abilitate a elevilor pentru a-i determina să-și folosească constructiv timpul liber, cu activități specifice fiecărei discipline sau arii curriculare în parte.
Ca si avantaje ale platformei MYSS fata de sistemul traditional de invatamant mentionate de catre profesorii din Muntenia Sud ar fi metode pedagogice diverse – modulele MYSS au la bază diverse metode pedagogice, deoarece s-a ajuns la concluzia că, în general, un material educaţional diversificat este reţinut în proporţie de 80% prin ascultare, vizionare şi interactivitate; individualizarea procesului de învăţare (fiecare elev are un ritm şi stil propriu de asimilare), parcurgerea cursurilor poate fi făcută treptat şi repetat, beneficiind de un feedback rapid şi permanent. Printre dezavantaje acestia mentioneaza faptul ca modulele MYSS necesită experienţă în domeniul utilizării calculatoarelor; – costuri mari pentru proiectare şi întreţinere.
În concluzie, participarea profesorilor la IO3 a concluzionat faptiuul ca MYSS oferă oportunităţi de învăţare, instruire şi programe cu ajutorul mijloacelor electronice care sunt pe placul elevilor. De asemenea, modulele MYSS sunt uşor accesibile, si stimuleaza participarea la procesul de invatamant.