A 4-a întâlnire transnațională din Grecia.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Pe 15 și 16 septembrie, consorțiul “My Smart School” a organizat a patra întâlnire transnațională în Grecia. IDEC a găzduit partenerii proiectului MYSS în Piraeus (din Atena), unde se află sediul său. Motivat să obțină cele mai bune rezultate posibile, consorțiul de proiect a avut discuții fructuoase la care fiecare partener a participat activ. Aceste discuții s-au concentrat pe diseminarea proiectului și a rezultatelor sale, precum și pe următorii pași care trebuie întreprinși.

În prima parte a întâlnirii, VITECO, în calitate de lider de proiect, a informat toți partenerii despre progresul proiectului până în prezent, activitățile care au fost finalizate și cele care trebuie realizate în lunile următoare. În plus, s-a acordat o atenție deosebită inițiativelor de îmbunătățire a platformei online a proiectului MYSS, întrucât obiectivul principal al consorțiului este crearea unei platforme funcționale și benefice pentru utilizatorii săi.

Cenform a raportat despre cel de-al treilea livrabil „Jurnalele și recomandările profesorilor”, un manual care este aproape de finalizare. Al treilea livrabil este un ghid util pentru profesori, este accesibil prin platforma MYSS în limba engleză și este de așteptat să fie tradus în 6 limbi (greacă, română, italiană, spaniolă, germană și franceză). În plus, Cenform a stabilit calendarul care trebuie urmat cu privire la toate activitățile de diseminare ale proiectului. Rețelele de socializare sunt o parte integrantă a vieții noastre de zi cu zi și din acest motiv proiectul MYSS își actualizează constant toate platformele (Facebook, Linkedin, site-ul proiectului) cu activități ale proiectului, precum și materiale informative interesante legate direct de învățarea online.

În plus, IDEC, în calitate de lider de asigurare a calității al proiectului MYSS, a analizat ratele de succes ale livrabilelor în timpul fazelor pilot cu studenți și profesori. Toate livrabilele până acum au atins rate calitative ridicate și acțiunile sunt inițiate de consorțiu pentru a atinge impactul maxim.

Analizând în profunzime temele întâlnirii, fiecare țară parteneră este dotată cu motivația necesară pentru a continua munca productivă și a obține rezultatele dorite.

Întâlnirea s-a încheiat cu un tur în capitala Greciei, Atena. Partenerii au avut ocazia să se apropie de istoria Greciei, să vadă situri de patrimoniu cultural precum “Partenonul” și să se plimbe pe străzile pitorești ale orașului. Prin comunicare și cooperare continuă, consorțiul speră că proiectul “My Smart School” își va lăsa propria amprentă în domeniul educației.