4η διακρατική συνάντηση στην Ελλάδα.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου, η κοινοπραξία του My Smart School πραγματοποίησε την 4η διακρατική συνάντηση   στην Ελλάδα. Η IDEC φιλοξένησε τους εταίρους του προγράμματος στον Πειραιά όπου έχει και την έδρα της εταιρίας της. Με κίνητρο της επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερων αποτελεσμάτων, η κοινοπραξία του προγράμματος είχε εποικοδομητικές συζητήσεις στις οποίες ο κάθε εταίρος συμμετείχε ενεργά. Οι συζητήσεις αυτές είχαν ως βασική θεματική τους την προώθηση του προγράμματος και των παραδοτέων του καθώς και τα επόμενα βήματα που πρέπει να παρθούν.

Κατά το πρώτο μέρος της συνάντησης, η VITECO ως επικεφαλής τους προγράμματος ενημέρωσε τους υπόλοιπους εταίρους για την μέχρι στιγμής πρόοδο του προγράμματος, για τις δραστηριότητες που έχουν ολοκληρωθεί και για αυτές που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν κατά τους ακόλουθους μήνες. Επιπλέον, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στις πρωτοβουλίες βελτίωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος που έχουν αναληφθεί καθώς βασικός στόχος της κοινοπραξίας είναι η δημιουργία μιας λειτουργικής και καρποφόρας πλατφόρμας για τους χρήστες της.

Στην συνέχεια, η Cenform αναφέρθηκε στο τρίτο παραδοτέο «Συστάσεις και Προτάσεις Καθηγητών» το ολοκληρώνεται. Το 3ο παραδοτέο αποτελεί έναν χρήσιμο οδηγό για εκπαιδευτικούς, είναι προσβάσιμο μέσω της MYSS πλατφόρμας στα Αγγλικά ενώ αναμένεται να μεταφραστεί σε 6 γλώσσες (Ελληνικά, Ρουμανικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ισπανικά και Γαλλικά). Επιπλέον, η Cenform το χρονοδιάγραμμα που πρέπει να ακολουθηθεί σχετικά με όλες τις δράσεις προώθησης του προγράμματος. Τα social media αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας και για αυτόν τον λόγο το πρόγραμμα MYSS ανανεώνει συνεχώς όλες τις πλατφόρμες του (Facebook, LinkedIn, ιστοσελίδα προγράμματος) με τις δράσεις του έργου καθώς και ενδιαφέρον ενημερωτικό υλικό που σχετίζεται άμεσα με την διαδικτυακή μάθηση.

Τέλος, η IDEC ως επικεφαλής διασφάλισης  ποιότητας του έργου MYSS ανέλυσε τα ποσοστά επιτυχίας των παραδοτέων κατά τις πιλοτικές τους φάσεις με μαθητές και δασκάλους.  Όλα τα παραδοτέα μέχρι στιγμής έχουν επιτύχει υψηλούς ποιοτικούς δείκτες ωστόσο η κοινοπραξία δρομολογεί επιπλέον δράσεις προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός αντίκτυπος.

Έχοντας αναλύσει σε βάθος τις θεματικές της συνάντησης, κάθε χώρα εταίρος είναι εφοδιασμένη με τα απαραίτητα κίνητρα προκειμένου να συνεχίσει την παραγωγική δουλειά και να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η συνάντηση αυτή τελείωσε με μια ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, την Αθήνα. Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά με την ελληνική ιστορία, να δουν μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς όπως είναι ο Παρθενώνας και να περιηγηθούν στα γραφικά σοκάκια της πόλης. Η κοινοπραξία μέσω της συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας ευελπιστεί το έργο My Smart School να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον χώρο της εκπαίδευσης.