Το εγχειρίδιο “Ημερολόγια δασκάλων και συστάσεις” του MY Smart School είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες!.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Σε όλες τις χώρες εταίρους, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο έργο MYSS περιέγραψαν την εμπειρία τους στην αξιοποίηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω μιας σειράς ερευνών και εργαλείων αυτοαξιολόγησης (SAT) σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών μαθημάτων MYSS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (IO1 και IO2). Όλες αυτές οι εμπειρίες συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2022 και περιγράφηκαν στα Ημερολόγια των Εκπαιδευτικών, τα οποία περιλάμβαναν ένα σύνολο συγκεκριμένων Συστάσεων, ως παρακολούθηση όσων έκαναν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο μέσω της χρήσης των ψηφιακών αποτελεσμάτων του MYSS στις τάξεις τους. Με βάση  τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών, ετοιμάστηκε ένα αποτελεσματικό Εγχειρίδιο που συνοψίζει τα “Ημερολόγια και Συστάσεις”, το κύριο αποτέλεσμα του έργου IO3 (με υπεύθυνη τη CENFORM): αυτό το έγγραφο (για τους εκπαιδευτικούς και για όλα τα σχολεία που ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα του έργου MYSS) συγκέντρωσε τις εμπειρίες τους, τις βέλτιστες πρακτικές, τις συστάσεις και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εφαρμόσουν μια αποτελεσματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ο κύριος στόχος ήταν να έχουμε στη διάθεσή μας ένα μέσο που θα μπορούσε να κυκλοφορήσει στα σχολεία ως ένα είδος “εγχειριδίου καλών πρακτικών” για την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Με αυτόν τον τρόπο, το νέο εγχειρίδιο είναι ένα εργαλείο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν δωρεάν και άλλοι επαγγελματίες της εκπαίδευσης σε κάθε χώρα.

Αυτό το αποτέλεσμα συγκεντρώνει τις εμπειρίες των καθηγητών, επαναλαμβάνοντας πώς ο καθένας ανέπτυξε τις δεξιότητές του στην ψηφιακή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επιπλέον, συνοψίζει όλες τις βέλτιστες πρακτικές που επικυρώθηκαν από τους καθηγητές κατά τη διάρκεια της δικής τους εμπειρίας. Ταυτόχρονα, περιέχει επίσης μια ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και προσεγγίσεων, χρήσιμη επίσης για να εξηγήσει πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται τα εργαλεία κατά τη διάρκεια των εικονικών τάξεων. Στο εγχειρίδιο, ο αναγνώστης μπορεί να βρει μια σειρά συνεντεύξεων με τους διευθυντές όλων των σχολικών εταίρων, την άμεση εμπειρία των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ιστορίες, δυνατά και αδύνατα σημεία), τα αποτελεσματικά ημερολόγια και την εμπειρία των εκπαιδευτικών του MYSS στις εκπαιδευτικές θεματικές ενότητες και στην πλατφόρμα MYSS. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το παράρτημα “Ημερολόγια και συστάσεις”, το οποίο αποτελείται από την προσωπική συμβολή των εκπαιδευτικών στη χρήση των πόρων και τις μαρτυρίες των εκπαιδευτικών.

Αυτό το διαδικτυακό εγχειρίδιο, το οποίο παραδίδεται στα αγγλικά αλλά μεταφράζεται επίσης στα ιταλικά, ρουμανικά, ελληνικά, ισπανικά, γαλλικά και γερμανικά, μπορεί να μεταφορτωθεί δωρεάν από την ιστοσελίδα του έργου MYSS.