Τα δυνατά σημεία των παραδοτέων του έργου..

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Στο πλαίσιο του έργου “My Smart School” αναπτύχθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ καινοτόμοι πόροι και ψηφιακά εργαλεία χρήσιμα για την ενίσχυση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης.  Βασικός στόχος του έργου ήταν η δημιουργία τριών παραδοτέων, καθένα από τα οποία να προσφέρει πληθώρα διαφορετικών πλεονεκτημάτων.

Το πρώτο παραδοτέο, το οποίο προσφέρει λεπτομερή διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς, στοχεύει στο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και κυρίως εκείνους τους εκπαιδευτικούς που δεν ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά εργαλεία, χάρη στον αναλυτικό οδηγό του για το πώς να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα MYSS και όλες τις λειτουργίες της. Η εφαρμογή αυτού του παραδοτέου σε διάφορες δραστηριότητες και σχετικές εργασίες ήταν επίσης χρήσιμη για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας, κυρίως όσον αφορά στον καθορισμό των στόχων, των αναγκών των διαφόρων ομάδων-στόχων και της ανάλυσης του εκπαιδευτικού υλικού και των αποτελεσμάτων. Το κύριο αποτέλεσμα που καταγράφηκε ήταν η ενίσχυση των μεθοδολογικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.

Το δεύτερο παραδοτέο, πρόσφερε σε  και σε μαθητές την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα του MYSS κατά το στάδιο των πιλοτικών δοκιμών του έργου. Η άμεση συμμετοχή τους ήταν πραγματικά σημαντική για να τους κάνει να αισθανθούν μέρος του έργου, ενισχύοντας έτσι τη μαθησιακή τους διαδικασία. Η πλατφόρμα MYSS φαίνεται να ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των μαθητών όσον αφορά την πλοήγηση και χρήση της, χάρη στην ευελιξία του προσαρμοσμένου και εύχρηστου εκπαιδευτικού υλικού.

Τέλος, στο πλαίσιο του τρίτου παραδοτέου με τίτλο «Ημερολόγια και συστάσεις των εκπαιδευτικών» δημιουργήθηκε ένα εγχειρίδιο καλών πρακτικών, στο οποίο εκπαιδευτικοί από όλες τις χώρες εταίρους αντάλλαξαν τις εμπειρίες τους πάνω στην ψηφιακή εκπαίδευση, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας νέας διδακτικής προσέγγισης και ενός ομαδικού τρόπου συνεργασίας. Επιπρόσθετα, η παρουσία ενός εργαλείου αυτοξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς ήταν απαραίτητη για μια κριτική αυτοαξιολόγηση της δουλειάς τους.