Πρόγραμμα MYSS: Αποτελέσματα της 2ης πιλοτικής φάσης με εκπαιδευτικούς.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Καθ’ όλη τη διάρκεια ενός έργου, οι πιλοτικές δραστηριότητες είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να λαμβάνονται άμεσα τα σχόλια από τις ομάδες- στόχους και να βελτιώνονται τα αποτελέσματα του έργου σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

Την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου 2022, ξεκινήσαμε την 2η πιλοτική μας φάση με εκπαιδευτικούς, ώστε να ελέγξουμε τα χαρακτηριστικά που αναπτύχθηκαν για την ηλεκτρονική πλατφόρμα του MYSS. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν αναπτυχθεί για να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς χρήσιμα εργαλεία για την βελτίωση της ποιότητας των διαδικτυακών μαθημάτων και για την αύξηση της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Κατά την διάρκεια της πιλοτικής φάσης, 63 εκπαιδευτικοί σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία χρησιμοποίησαν την ηλεκτρονική πλατφόρμα για να δημιουργήσουν μαθήματα και ενότητες, τα οποία σκόπευαν να παρουσιάσουν μετέπειτα στην αίθουσα με τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν διαφορετικά είδη ενοτήτων, όπως κουίζ, εργασίες για το σπίτι, εξωτερικούς πόρους (που θα αναρτηθούν προσεχώς στην πλατφόρμα), διαφάνειες παρουσιάσεων, πληροφοριακά γραφήματα, διαδικτυακά σεμινάρια και άλλα πολλά. Ο σκοπός αυτής της πιλοτικής φάσης ήταν να επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να εξοικειωθούν με τους πόρους και τα εργαλεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, και να συγκεντρώσει τα σχόλια και τις προτάσεις τους για περαιτέρω βελτιώσεις για το διαδικτυακό χώρο.

Προκειμένου να διευκολύνουν την εμπειρία των εκπαιδευτικών κατά την χρήση της πλατφόρμας MYSS, οι εταίροι του έργου ανέπτυξαν ένα βήμα προς βήμα οδηγό (διαθέσιμος πλέον σε όλες τις γλώσσες των εταίρων), σχετικά με τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας και όλων των λειτουργιών της. Για τον ίδιο σκοπό, η κοινοπραξία του έργου MYSS ανέπτυξε επίσης οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό για να εξηγήσει το τρόπο πλοήγησης στην πλατφόρμα και την χρήση όλων των λειτουργιών που έχουν αναπτυχθεί. Τόσο οι οδηγίες, όσο και το οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμα δωρεάν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Από την πρώτη ανάλυση των ευρημάτων των ερωτηματολογίων αξιολόγησης, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να είναι ενθουσιασμένοι με αυτή την πλατφόρμα, η οποία περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό δυνατοτήτων, όλες εκ των οποίων είναι διαθέσιμες στον ίδιο χώρο, και είναι ικανοποιημένοι με τα εργαλεία αξιολόγησης και δημιουργίας γραφικών. Οι ανάγκες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί, ασφαλώς, να διαφέρουν μεταξύ τους, κάτι που αποδεικνύεται και από την αξιολόγηση των επιμέρους εργαλείων, ωστόσο είμαστε ευτυχείς που η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών στις τρείς χώρες έχει εκτιμήσει την προσπάθεια των εταίρων.

Το μόνο που απομένει είναι να δοκιμάσουμε το διαδικτυακό χώρο με τους μαθητές, να συλλέξουμε τα σημαντικότερα από τα σχόλια τους και να προχωρήσουμε σε βελτιώσεις για την πλατφόρμα, ώστε να είμαστε σε θέση να παραδώσουμε ένα καινοτόμο, λειτουργικό και εύχρηστο προϊόν ακόμη και μετά την λήξη του προγράμματος.