ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MYSS.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Τον περασμένο μήνα, οι εταίροι του προγράμματος MYSS, αφού ανέλυσαν τις εθνικές εκθέσεις ανάλυσης αναγκών και σχεδίασαν ένα λεπτομερές πρόγραμμα μαθημάτων για εκπαιδευτικούς, προχώρησαν στην πρώτη πιλοτική δοκιμή προκειμένου να επαληθεύσουν την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού υλικού.

Το πιλοτικό τεστ πραγματοποιήθηκε απευθείας μέσω της πλατφόρμας Moodle από τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2021, πράγμα που σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες είχαν περίπου 15 ημέρες για να συμπληρώσουν τις ενότητες και να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Η διαχείριση του χρόνου ήταν αυτόνομη, επομένως οι εκπαιδευτικοί μπορούσαν να χρειαστούν 2 ημέρες, 1 εβδομάδα ή ακόμα και 15 ημέρες για να ολοκληρώσουν τις ενότητες ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο τους. Τα σχολεία από τις τρεις συμμετέχουσες χώρες (Ιταλία, Ρουμανία, Ελλάδα) πρόσφεραν τις απαραίτητες πληροφορίες στους εκπαιδευτικούς που δοκίμασαν τις ενότητες στην πλατφόρμα. Αυτή η πρώτη δοκιμαστική φάση πραγματοποιήθηκε στα αγγλικά και συμμετείχαν 34 καθηγητές, 10 συμμετέχοντες από την Ιταλία, 14 από τη Ρουμανία και 10 από την Ελλάδα, οι οποίοι παρακολούθησαν 7 εκπαιδευτικές ενότητες και ολοκλήρωσαν το τελικό κουίζ αξιολόγησης.

Τα θέματα που καλύπτονταν περιελάμβαναν:

– Εξοικείωση με τη διαδικτυακή μάθηση και τα νέα εκπαιδευτικά εργαλεία.

– Δημιουργία γνώσεων και συνεργατική μάθηση (δεξιότητες ΤΠΕ και e-Learning, ανταλλαγή πληροφοριών και προσωπικές εμπειρίες)

– Πρακτική προσέγγιση στη διδασκαλία μέσω βίντεο

– Ανάλυση των αναγκών των σημερινών μαθητών και των απαιτήσεων του 21ου αιώνα

– Προσαρμογή υλικού στη διαδικτυακή διδασκαλία

– Πώς να παρέχετε συναισθηματική υποστήριξη

– Πώς να εμπλέκονται κατάλληλα οι γονείς στο εκπαιδευτικό πλαίσιο

– Τεχνική υποστήριξη, εμπλοκή εργασιών, τήρηση προθεσμιών, διασφάλιση υποδομής ITC.

 

Μετά την προβολή του εκπαιδευτικού υλικού, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να κάνουν ένα κουίζ αξιολόγησης επιλέγοντας μεταξύ δύο εναλλακτικών (κουίζ Α και Β) που περιείχε 30 ερωτήσεις μεταξύ σωστού/λάθους και πολλαπλής επιλογής. Το ελάχιστο όριο για την επιτυχία του κουίζ και την απόκτηση του πιστοποιητικού που παρέχεται ορίστηκε στο 60%. Οι συμπληρωματικές ασκήσεις ήταν προαιρετικές και περιλαμβάνονταν σε κάθε ενότητα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί άνοιξαν τις ασκήσεις, η έρευνα αξιολόγησης περιλάμβανε ερωτήσεις που αφορούσαν την αποτελεσματικότητα των ασκήσεων. Η έρευνα αξιολόγησης έγινε για να ελεγχθεί η προσβασιμότητα των μαθημάτων και της πλατφόρμας, η αποτελεσματικότητα, το ενδιαφέρον και η χρηστικότητα των μαθημάτων και των ασκήσεων, καθώς και για να αναζητηθούν πιθανές προτάσεις. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν με επιτυχία έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης. Οι εταίροι του έργου παρείχαν σχόλια σχετικά με τη διαδικασία και το περιεχόμενο του ίδιου του υλικού γράφοντας τα σχόλιά τους. Τέλος, μετά τη συλλογή των σχολίων από τους συμμετέχοντες και την πραγματοποίηση κατάλληλων αλλαγών στα μαθήματα, οι τελευταίες εκδόσεις των ενοτήτων θα μεταφραστούν στην εθνική γλώσσα και τα αποτελέσματα θα μεταφερθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MYSS, εντός του πεδίου διδασκαλίας.