Ο ΠΑΙΓΝΙΩΔΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ‘MY SMART SCHOOL’.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Στην εποχή μας, η ηλεκτρονική μάθηση μας έχει δώσει τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση από οπουδήποτε στον κόσμο, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών που διαχειρίζονται τη μάθηση. Πρόκειται για μια πολύ βολική και ευέλικτη μέθοδο που έχει επιτρέψει σε πολλούς να δουν την εκπαιδευτική διαδικασία από μια νέα ενδιαφέρουσα οπτική γωνία ως συμπλήρωμα ή/και εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή μάθηση.

Η τεχνολογία αποτελεί συχνά την κινητήρια δύναμη για τη μάθηση και την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών. Για να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα, οι σημερινοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο ψηφιακά εργαλεία και στρατηγικές αιχμής στις μεθόδους διδασκαλίας τους.

Η παιχνιδοποίηση για τη μάθηση είναι μια από αυτές τις στρατηγικές που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο.  Η χρήση παιχνιδοποιημένων στοιχείων μπορεί να επηρεάσει θετικά τη δέσμευση και τη συνεργασία των μαθητών, επιτρέποντας στους μαθητές να μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά.

Η παιχνιδοποίηση είναι η διαδικασία χρήσης στοιχείων παιχνιδιού σε ένα πλαίσιο που δεν είναι παιχνίδι. Έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις μάθησης, όπως η αύξηση των κινήτρων των μαθητών, η βελτίωση της διατήρησης της γνώσης και η καλύτερη εμπλοκή των μαθητών μέσω κοινωνικών μηχανισμών, όπως τα σήματα, οι πόντοι ή οι πίνακες κατάταξης. Έτσι, η πλατφόρμα MY Smart School παρουσιάζει ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βασίζεται σε ανοικτούς διαδικτυακούς εκπαιδευτικούς πόρους και προσφέρει ευέλικτα ψηφιακά εργαλεία και εργαλεία αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς που μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων.

Η ανάδειξη του παιγνιώδους χαρακτήρα και των δυνατοτήτων που προσφέρει η πλατφόρμα MY Smart School, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην κινητοποίηση και ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για το μάθημα με στόχο την ανάπτυξη των γνωστικών, κοινωνικών και τεχνολογικών δεξιοτήτων των μαθητών. Η εφαρμογή της παιχνιδοποίησης ως τεχνικής μάθησης κινητοποιεί τη συμμετοχή, την εμπλοκή και το ενδιαφέρον του παιδιού. Με τη χρήση της επιτυγχάνεται αυξημένη εμπλοκή των μαθητών με το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο και σε δεύτερο χρόνο μπορεί να βοηθήσει το παιδί να υιοθετήσει συμπεριφορές που ευνοούν την απόκτηση γνώσεων. Τα παιδιά νιώθουν ενθουσιασμό και ενθάρρυνση, χωρίς να έχουν στο μυαλό τους την έννοια της μάθησης, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές δυσκολίες και ανάγκες.

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα MY Smart School μπορούμε να εφαρμόσουμε εργαλεία όπως τα Kahoot, Quizzes, Quizlet, Socrative, Google forms καθώς υποστηρίζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά παιχνιδοποίησης όπως κουίζ με χρονόμετρο, σαφώς καθορισμένο αριθμό δοκιμών, χρονικό διάστημα μεταξύ κάθε προσπάθειας, παροχή πόντων, ελάχιστη βαθμολογία και ανατροφοδότηση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της πλατφόρμας που σχετίζεται με την παιχνιδοποίηση είναι η δυνατότητα ψηφιακής αφήγησης ιστοριών με τη χρήση γραφημάτων και προσχεδιασμένων διαφανειών.

Σε γενικές γραμμές, η χρήση διαφορετικών εργαλείων, εφαρμογών ή ακόμη και πλατφορμών είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να κρατήσετε τους μαθητές απασχολημένους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιτύχουν την εμπλοκή των μαθητών μέσω ταμπλετών, smartphones και άλλων μέσων που επιτρέπουν στους μαθητές να έχουν πρόσβαση στους μαθησιακούς τους πόρους ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε.