Νέα.

MYSS – μεταξύ προσδοκιών και προοπτικών: η άποψη των εκπαιδευτικών του σχολείου Ciugud

Μια διεθνής συνάντηση στο πλαίσιο του έργου MYSS-MY Smart School – εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και εργαλεία εξ αποστάσεως μάθησης για εκπαιδευτικούς, μαθητές και σχολικά περιβάλλοντα πραγματοποιήθηκε

Εμπειρίες εκπαιδευτικών από τη Νότια Muntenia (Ρουμανία) στην προσαρμογή της διαδικτυακής κατάρτισης μέσω των νέων προϊόντων MYSS

Όσον αφορά το IO3, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο έργο από την περιφέρεια South-Muntenia (οι οποίοι συνέβαλαν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου MYSS), κινητοποίησαν μαθητές και