Νέα.

4η διακρατική συνάντηση στην Ελλάδα

Στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου, η κοινοπραξία του My Smart School πραγματοποίησε την 4η διακρατική συνάντηση   στην Ελλάδα. Η IDEC φιλοξένησε τους εταίρους του προγράμματος

Συμπεράσματα και γνώμες καθηγητών από την περιφέρεια της Βόρειας Muntenia, οι οποίοι συμμετείχαν στις δραστηριότητες του 3ου παραδοτέου του έργου «MYSS»

Η συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού από την περιφέρεια της Βόρειας Muntenia στις δραστηριότητες του 3ου παραδοτέου του έργου «MYSS» με την ολοκλήρωση ενός ενημερωτικού ερωτηματολογίου,

MYSS – μεταξύ προσδοκιών και προοπτικών: η άποψη των εκπαιδευτικών του σχολείου Ciugud

Μια διεθνής συνάντηση στο πλαίσιο του έργου MYSS-MY Smart School – εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και εργαλεία εξ αποστάσεως μάθησης για εκπαιδευτικούς, μαθητές και σχολικά περιβάλλοντα πραγματοποιήθηκε

Ενημερωτικό δελτίο.

Δελτίο τύπου.

Λήψη.