μια ευκαιρία για να αναπτύξουν δάσκαλοι και μαθητές τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Από τον Μάρτιο του 2020, η κρίση του COVID-19 οδήγησε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρώπη να κλείσουν τις πόρτες τους και να στραφούν τάχιστα στην εξ αποστάσεως / διαδικτυακή διδασκαλία. Λίγες εβδομάδες ήταν αρκετές για να αλλάξει εντελώς το εκπαιδευτικό τοπίο, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Η πανδημία ανέδειξε σημαντικά κενά και ελλείψεις όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, τη συνδεσιμότητα, και τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

 

Η προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων στην ψηφιακή εποχή έχει καταστεί θέμα μείζονος ενδιαφέροντος στην ευρωπαϊκή ατζέντα, που αντικατοπτρίζεται σε διάφορες πρωτοβουλίες.

Μία από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Ψηφιακή Επάρκεια των Εκπαιδευτικών: το DigCompEdu, το οποίο περιλαμβάνει έξι τομείς. Οι έξι τομείς του DigCompEdu επικεντρώνονται σε διαφορετικές πτυχές των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών:

Τομέας 1 – Επαγγελματική δέσμευση: Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για επικοινωνία, συνεργασία και επαγγελματική ανάπτυξη

Τομέας 2 – Ψηφιακοί πόροι: Εύρεση, δημιουργία και κοινή χρήση ψηφιακών πόρων

Τομέας 3 – Διδασκαλία και μάθηση: Διαχείριση και ενορχήστρωση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση

Τομέας 4 – Αξιολόγηση: Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και στρατηγικών για τη βελτίωση της αξιολόγησης

Τομέας 5 – Ενδυνάμωση των μαθητών: Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της ένταξης, της εξατομίκευσης και της ενεργού συμμετοχής των μαθητών

Τομέας 6 – Διευκόλυνση της απόκτησης ψηφιακών ικανοτήτων από τους εκπαιδευόμενους: Παροχή δυνατότητας στους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιούν δημιουργικά και υπεύθυνα τις ψηφιακές τεχνολογίες για πληροφόρηση, επικοινωνία, δημιουργία περιεχομένου, ευεξία και επίλυση προβλημάτων.

Η Ρουμανία ευθυγραμμίζεται με τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως προς τη νομοθεσία, στις 29 Ιουνίου 2022 δημοσιεύθηκε η απόφαση για την έγκριση του πλαισίου ψηφιακών ικανοτήτων του επαγγελματία της εκπαίδευσης. Το διάταγμα αυτό ρυθμίζει το πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων του επαγγελματία της εκπαίδευσης – DigCompEdu.

Το πλαίσιο DigCompEdu απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, από την προσχολική έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της εκπαίδευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες και της εκπαίδευσης σε μη τυπικά πλαίσια μάθησης.

Το πλαίσιο DigCompEdu παρέχει ένα μοντέλο εξέλιξης που βοηθά τους εκπαιδευτικούς να αξιολογούν και να αναπτύσσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Περιγράφει έξι επίπεδα, από Α1 έως C2, κατά τα οποία αναπτύσσονται οι ψηφιακές δεξιότητες ενός εκπαιδευτικού. Στα δύο πρώτα επίπεδα, Beginner – A1 και Explorer – A2, οι εκπαιδευτικοί αφομοιώνουν νέες πληροφορίες και αναπτύσσουν βασικές ψηφιακές πρακτικές. Στα επόμενα δύο επίπεδα, Integrator – B1 και Expert – B2, εφαρμόζουν, αναπτύσσουν και οργανώνουν τις ψηφιακές πρακτικές τους. Στα υψηλότερα επίπεδα, Leader – C1 και Innovator – C2, μπορούν να μεταδώσουν γνώσεις σε άλλους εκπαιδευτικούς, με κριτικό πνεύμα, μπορούν να δημιουργήσουν νέες πρακτικές.

Για την υποστήριξη της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, σας υπενθυμίζουμε ότι το My Smart School είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ που προσφέρει στους εκπαιδευτικούς ηλεκτρονικά μαθήματα σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης της διαδικτυακής και υβριδικής διδασκαλίας και προσφέρει συγκεκριμένες ψηφιακές λύσεις. Ένα από τα αποτελέσματα αυτού του έργου είναι η δημιουργία της πλατφόρμας My Smart School, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν τη μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες παρακολουθώντας η-μαθήματα, ενώ οι μαθητές μπορούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα και να έχουν πρόσβαση σε μαθήματα που έχουν δημιουργήσει οι εκπαιδευτικοί γι’ αυτούς.

Η πλατφόρμα βελτιώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, κατόπιν υποδείξεων των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Έχει εξελιχθεί σε ένα χρήσιμο εργαλείο εργασίας στο σχολείο και στο σπίτι. Η πανδημία έδειξε σε όλους μας ότι η εκπαίδευση καλείται περισσότερο από ποτέ να συμβαδίζει με την τεχνολογική και ψηφιακή εξέλιξη. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στον παλιό τρόπο διδασκαλίας. Πρέπει να προσαρμοστούμε, να μάθουμε, και μάλιστα να μαθαίνουμε συνεχώς. Η πλατφόρμα MYSS είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει τη διαρκή μάθηση. Αν δεν την έχετε ανακαλύψει ακόμη, σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου και να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα, την πλατφόρμα και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές.