Ημερολόγια και ερωτηματολόγια συστάσεων: η εμπειρία των εκπαιδευτικών του Liceo Majorana.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Η διεξαγωγή του ερωτηματολογίου σχετικά με τα IO3 “Ημερολόγια και συστάσεις” από τους εκπαιδευτικούς του Liceo Majorana, οι οποίοι επίσης συμμετείχαν στην προσομοίωση της πλατφόρμας MYSS, τους επέτρεψε να κάνουν μια κριτική σύνθεση της διδακτικής δραστηριότητας, πριν και μετά τη συμμετοχή τους στο έργο.

Πρώτα απ’ όλα, οι εκπαιδευτικοί μπόρεσαν να αντιληφθούν και, κατά συνέπεια, να αναδείξουν τη σημασία της συνεργατικής στάσης μεταξύ ίσων. Αυτό ισχύει εξίσου τόσο στις δραστηριότητες μελέτης-μάθησης μεταξύ των μαθητών όσο και στην ίδια την επαγγελματική δραστηριότητα των εκπαιδευτικών. Στο πρώτο πλαίσιο, οι µαθητές ενθαρρύνονται να δηµιουργούν γνήσιες συνεργατικές οµάδες µελέτης, προσοµοιώνοντας ένα πραγµατικό (υποθετικό) εργασιακό περιβάλλον (“οµαδική εργασία”). Στο δεύτερο πλαίσιο, οι καθηγητές προωθούν τη συνεργασία σε όλες τις φάσεις του προγραµµατισµού, µε ιδιαίτερη προσοχή στις καινοτόµες πτυχές της διδασκαλίας, πτυχές που σχετίζονται τόσο µε τη χρήση του ευέλικτου περιβάλλοντος πολυµέσων όσο και µε την υιοθέτηση νέων στρατηγικών διδασκαλίας.

Δεύτερον, αλλά στενά συνδεδεμένο με την προηγούμενη πτυχή, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να προβούν σε μια κριτική αυτοαξιολόγηση των λειτουργικών τους ορίων, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δράσης, προτείνοντας την υπέρβασή τους, με θετικούς και θετικούς όρους. Οι ολοένα και πιο ραγδαίες αλλαγές στις πνευματικές διαδικασίες των σημερινών γενεών των «μαθητών της χιλιετίας», μας υποχρεώνει να επικαιροποιούμε συνεχώς το περιεχόμενο και τις στρατηγικές, χωρίς απαραίτητα να καταργούμε την παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση, αλλά να την αναθεωρούμε υπό το πρίσμα των νέων κοινωνικών και διαπροσωπικών δυναμικών στις οποίες βυθίζονται οι έφηβοι και από τις οποίες εξαρτώνται ακαταμάχητα. Είναι γνωστό ότι η αύξηση της “περιέργειας” του μαθητή και η συνακόλουθη εσωτερική παρακίνηση προς τις γνώσεις και τις δεξιότητες ενός συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, είναι ο πιο προκλητικός στόχος που μπορεί να προτείνει ένας εκπαιδευτικός. Συχνά τα δυσμενή οικογενειακά πλαίσια και η δράση ισχυρών μαζικών περισπασμών (συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των “κοινωνικών μέσων”) αποτελούν ισχυρούς παράγοντες που συχνά έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον στόχο. Ωστόσο, είναι πιθανό (επιθυμητό) ότι η συνεργατική και αυτο-υπεύθυνη διδασκαλία μπορεί να προωθήσει νέες ιδέες κινήτρων, τουλάχιστον σε ένα μέρος των σύγχρονων μαθητών.

Τέλος, το ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπλήρωσε τις σύνθετες δραστηριότητες που προέβλεπε το έργο, αποτέλεσε ισχυρό ερέθισμα για την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών μονοπατιών, προκειμένου να βελτιωθεί η παρακίνηση των μαθητών και η αποτελεσματικότητα-αποτελεσματικότητά τους στις ενεργητικές μαθησιακές διαδικασίες.