Εκπαιδευτικές ευκαιρίες χωρίς αποκλεισμούς μέσω υβριδικής μάθησης.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Η πανδημία του COVID έδειξε ότι είναι πλέον πιο αναγκαίο από ποτέ να συνδυαστεί το παραδοσιακό μοντέλο της τάξης με δραστηριότητες που υποστηρίζονται από τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων ψηφιακών μέσων. Ο όρος υβριδική ή μεικτή μάθηση αναφέρεται στην εκπαιδευτική διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε διαφορετικά περιβάλλοντα με την υποστήριξη της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Η ιδέα της μεικτής μάθησης είναι ότι οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα τόσο εξ αποστάσεως όσο και με φυσική παρουσία, χάρη στην υποστήριξη ειδικών εργαλείων όπως τα LMS ή τα συστήματα τηλεδιάσκεψης. Επιπλέον, μπορούν να υιοθετηθούν διαφορετικοί τύποι μοντέλων, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών, όπως η λεγόμενη εναλλακτική προσέγγιση, κατά την οποία οι μαθητές παρακολουθούν εναλλάξ το μάθημα στην τάξη ή από το σπίτι, ή η διαφοροποιημένη μάθηση, που βασίζεται σε διαφορετικές δραστηριότητες ανάλογα με το αν το μάθημα παρακολουθείται εξ αποστάσεως ή στην τάξη. Σε κάθε περίπτωση, η υβριδική μάθηση εγγυάται μεγαλύτερη ευελιξία και συμμετοχή από την πλευρά του μαθητή, καθώς επίσης αποτελεί μια πραγματική ευκαιρία για τους μαθητές που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα διά ζώσης.

Η υβριδική μάθηση δεν θα πρέπει να θεωρείται μόνο ως υποστήριξη της διδασκαλίας στην τάξη, αλλά ως μια εναλλακτική λύση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μαθητές με ειδικές ανάγκες, όπου τα εργαλεία της ηλεκτρονικής μάθησης στις αίθουσες διδασκαλίας μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο όπλο για την υποβοήθηση της μάθησης. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι αυτή η καινοτόμος προσέγγιση παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να κατευθύνουν τη μαθησιακή τους διαδικασία με τις διαθέσιμες μεθόδους διδασκαλίας και τα υλικά που ταιριάζουν καλύτερα στα χαρακτηριστικά τους. Ένα περιβάλλον μικτής μάθησης προσφέρει στους μαθητές με ειδικές ανάγκες ένα διπλό πλεονέκτημα: έναν εκπαιδευτικό για να κάνουν ερωτήσεις και να ζητούν συμβουλές, καθώς και ηλεκτρονικές πηγές υποστήριξης στην τάξη και στο σπίτι. Επιπλέον, μπορεί να παρέχει ισχυρές παιδαγωγικές δράσεις στη σημερινή ψηφιακή εποχή για την ικανοποίηση των διαφορετικών αναγκών και ενδιαφερόντων των μαθητών, στους οποίους δίνει κίνητρο να είναι ενεργητικοί και να αποκτήσουν πρακτικές εμπειρίες. Αυτό συμβαίνει επειδή η τεχνολογία βοηθάει τους μαθητές να αποσαφηνίσουν αφηρημένες έννοιες. Για παράδειγμα, για τη μελέτη των χαρακτηριστικών του χώρου, ο εκπαιδευτικός μπορεί να δείξει μια προσομοίωση πραγματικότητας.

Εκτός από τη δυνατότητα   δημιουργίας εξατομικευμένων εκπαιδευτικών σχεδίων για κάθε μαθητή, τα πλεονεκτήματα των υβριδικών μαθημάτων φαίνονται στην άμεση συμμετοχή των γονέων των μαθητών με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι μπορούν να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους λαμβάνουν εκπαίδευση ίση με εκείνη των συμμαθητών τους. Επιπλέον, οι παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας μπορεί να αποσπούν την προσοχή: σκεφτείτε, για παράδειγμα, τα παιδιά με αυτισμό. Για αυτούς τους μαθητές, το υβριδικό σχολείο μπορεί να είναι μια καλή επιλογή. Ο γονέας και το παιδί μπορούν να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον μάθησης χωρίς περισπασμούς. Τέλος, η υβριδική μάθηση είναι ευέλικτη. Η διάρκεια του χρόνου που οι μαθητές είναι σε θέση να συγκεντρωθούν μπορεί να εξαρτάται αναλόγως τις περιστάσεις, και αυτή η ικανότητα ποικίλλει ακόμη περισσότερο για τις ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Τα παιδιά μπορεί να νιώθουν απογοήτευση ή αμηχανία όταν βλέπουν τους συνομηλίκους τους να τελειώνουν έγκαιρα και με ευκολία. Το υβριδικό σχολείο προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία. Μπορούν να έχουν περισσότερο χρόνο για εργασίες στο σπίτι ή για να επαναλάβουν ένα βιντεοσκοπημένο μάθημα που δεν κατάλαβαν. Επιπλέον, αν ο μαθητής έχει συχνά ραντεβού με γιατρούς, δεν θα μείνει πίσω επειδή χάνει μαθήματα, αλλά μπορεί απλώς να τροποποιήσει το σχολικό πρόγραμμα της ημέρας για να ταιριάζει με τα ραντεβού. Εάν είναι απαραίτητη μια μακρά παραμονή στο νοσοκομείο, ο μαθητής μπορεί να πάρει τη συσκευή μαζί του και να συνεχίσει να μελετά.

Οι ψηφιακές και υβριδικές ευκαιρίες μάθησης θα πρέπει επομένως να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παραδοσιακών εκπαιδευτικών συστημάτων, είτε πρόκειται για εργασία στο σπίτι, είτε για διαδικτυακή μάθηση κατά τη διάρκεια του σχολείου, είτε για μάθηση εκτός σχολείου για λόγους υγείας, δυσμενών καιρικών συνθηκών ή ανωτέρας βίας. Η αποτελεσματική εφαρμογή τεχνολογικών πρακτικών χωρίς αποκλεισμούς για την υποστήριξη των μαθητών με και χωρίς αναπηρίες στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.