Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού μαθήματος MYSS για εκπαιδευτικούς σχετικά με την ηλεκτρονική διδασκαλία.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Τους τελευταίους μήνες, οι εταίροι του προγράμματος MYSS ένωσαν τις προσπάθειές τους για να σχεδιάσουν ένα λεπτομερές πρόγραμμα μαθημάτων για εκπαιδευτικούς. Το ηλεκτρονικό μάθημα βασίζεται στις ανάγκες που επισημάνθηκαν προηγουμένως στις εθνικές εκθέσεις ανάλυσης αναγκών από την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Το μάθημά μας περιλαμβάνει 4 θεματικές ενότητες:

  1. Πώς να προσεγγίσετε τα διαδικτυακά μαθήματα: απόκτηση πρόσβασης στην τεχνολογία, την κατασκευή γνώσεων και τη συνεργατική μάθηση και πρακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία βίντεο
  2. Πώς να αναδιαμορφώσετε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις ανάγκες του 21ου αιώνα: ανάλυση των αναγκών των σημερινών μαθητών και των απαιτήσεων του 21ου αιώνα και πώς να προσαρμόσετε το υπάρχον διδακτικό υλικό στην ηλεκτρονική τάξη
  3. Πώς να παρέχετε συναισθηματική υποστήριξη: κίνητρα μαθητών, καθημερινή διαδικτυακή ψυχολογική υποστήριξη
  4. Πώς να εμπλέκονται σωστά οι γονείς στο εκπαιδευτικό πλαίσιο: τεχνική υποστήριξη, εμπλοκή εργασιών, διασφάλιση υποδομών ΤΠΕ.

Το ηλεκτρονικό μας μάθημα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κάθε σχολικής βαθμίδας και θα βελτιώσει τις δεξιότητές τους στον ψηφιακό γραμματισμό. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε καθηγητές από την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα για να μοιραστούν τις απόψεις τους για τα μαθήματά μας. Θα βελτιστοποιήσουμε τα μαθήματά μας σύμφωνα με τα πολύτιμα σχόλιά τους. Μετά από μια πιλοτική φάση, το μάθημα θα ξεκινήσει επίσημα και θα είναι διαθέσιμο δωρεάν. Αυτό το πρώτο αποτέλεσμα του έργου θα είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, ιταλικά, ρουμανικά και ελληνικά.