Έργο MYSS: Τα αποτελέσματα από την 3η πιλοτική δοκιμή με μαθητές.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Πραγματοποιούνται δραστηριότητες πιλοτικών δοκιμών ως μια μορφή εξωτερικής αξιολόγησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, προκειμένου να ληφθεί άμεση ανατροφοδότηση από τις ομάδες-στόχους (εκπαιδευτικούς και μαθητές) και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα του έργου με βάση τις ανάγκες τους.

Η τρίτη φάση πιλοτικών δοκιμών πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή Ελλήνων, Ιταλών και Ρουμάνων μαθητών από τις 21 Μαρτίου έως τις 10 Απριλίου 2022. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του δεύτερου παραδοτέου του έργου, η οποία έχει ως στόχο να τους παρέχει χρήσιμα εργαλεία και να βελτιώσει την ποιότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αυξάνοντας παράλληλα τη συμμετοχή τους. Στη συνέχεια, οι μαθητές κλήθηκαν να αξιολογήσουν την πλατφόρμα μέσω ερωτηματολογίων Google Form, τα οποία τους διανεμήθηκαν στη μητρική τους γλώσσα. Συνολικά ελήφθησαν 109 απαντήσεις (41 από την Ελλάδα, 30 από την Ιταλία και 38 από τη Ρουμανία).

Οι συμμετέχοντες μαθητές αξιολόγησαν την πλατφόρμα MYSS με βάση την εμπειρία τους και τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία και οι μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Η συνολική μαθησιακή εμπειρία αξιολογήθηκε με υψηλή βαθμολογία, ενώ οι απαντήσεις έδειξαν ότι οι προσδοκίες τους είχαν, ως επί το πλείστον, ικανοποιηθεί. Ορισμένοι μαθητές, μάλιστα, υποστήριξαν ότι αυτή η μέθοδος εξ αποστάσεως μάθησης ήταν καλύτερη από άλλες που είχαν χρησιμοποιήσει προηγουμένως κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Ακόμη, ανέφεραν ότι ανάμεσα στα πιο θετικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας ήταν η ευκολία της στη χρήση, ο ρυθμός, η διεπαφή και η δυνατότητα συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς τους σε πραγματικό χρόνο. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που βρήκαν ότι απαιτούσαν περισσότερη προσοχή ήταν η δομή του υλικού και ο τρόπος πρόσβασης στην πλατφόρμα.

Όσον αφορά το παρεχόμενο μαθησιακό υλικό, αυτό που έκανε εντύπωση στους μαθητές ως πιο ευχάριστο στην χρήση ήταν οι προσφερόμενες παρουσιάσεις, τα βίντεο και τα κουίζ. Η επικοινωνία τους με τους καθηγητές τους ήταν ομαλή και ικανοποιητική, ενώ τα εργαλεία, η διάρκεια του μαθήματος, οι γνώσεις που αποκτήθηκαν και οι πρακτικές ασκήσεις αξιολογήθηκαν επίσης θετικά στην πλειονότητά τους.

Τέλος, όσον αφορά την αξιολόγηση της ίδιας της πλατφόρμας, η πλειοψηφία των μαθητών εξέφρασε την άποψη ότι ήταν εύχρηστη και καλά σχεδιασμένη. Ορισμένες προτάσεις βελτίωσης που διατυπώθηκαν μέσω της έρευνας ήταν η ανάγκη για ευκολότερη πρόσβαση, η διόρθωση λαθών και κάποια μικρά ζητήματα μετάφρασης. Αξιοποιώντας αυτήν την ανατροφοδότηση, η αρμόδια ομάδα για την παραγωγή του έργου θα συνεχίσει να βελτιώνει το τελικό προϊόν προκειμένου να επιτύχει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα.

Συνολικά, η 3η πιλοτική δοκιμή των αποτελεσμάτων του έργου MYSS ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι μαθητές φάνηκαν ικανοποιημένοι με το τελικό αποτέλεσμα και τα σχόλιά τους θα αξιοποιηθούν στην προσπάθεια δημιουργίας παραδοτέων υψηλής ποιότητας που θα βοηθήσουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών.