Καλώς ήρθατε στο

My Smart School

Ανακαλύψτε ευέλικτες και εστιασμένες ψηφιακές λύσεις για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ανακάλυψε

Το έργο.

Το MY Smart School υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς για να συμβαδίζουν με την ανάγκη αναμόρφωσης των παραδοσιακών προγραμμάτων σπουδών και των μαθησιακών περιβαλλόντων προς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Το έργο παρέχει στους εκπαιδευτικούς διαδικτυακά μαθήματα σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης της διδασκαλίας και της επικοινωνίας μέσω διαδικτυακών συνεδριών  και εστιασμένων ψηφιακών λύσεων.

Αναδιαμόρφωση των παραδοσιακών σχολείων με γνώμονα την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Ομάδες στόχος